Οι κύριες αρχές μας στη διαχείριση είναι σε όλες τις συνθήκες να είμαστε πάντα ενήμεροι των ευθυνών μας απέναντι στη Χώρα μας και στους πελάτες μας και στους υπαλλήλους μας. Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αμοιβαίας ασφάλειας. Οι νέες καινοτομίες στις παραγωγές και η συνέχεια και να είμαστε στην πρώτη γραμμή με τις λογικές τιμές μας είναι οι στόχοι μας.

Καθιερώσαμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2000. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε στην παραγωγή και οι μέθοδοι παραγωγής μας παρέχουν μια εικόνα με σεβασμό τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό.
Οι παραγωγές που κατασκευάζουμε από το 1999 είναι σύμφωνες με τα πρότυπα
TS 12095. Κατασκευάζουμε τις παραγωγές μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας ECE R 67-01 που έχουν εγκριθεί διεθνώς. Όλες οι παραγωγές που κατασκευάζουμε έχουν δύο χρόνια εγγύηση του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Έχουμε „Πιστοποιητικό επάρκειας υπηρεσιών μετά την πώληση“ και „Πιστοποιητικό επάρκειας συνεργείου“ και τους απαραίτητους νομικούς όρους για τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες μας και τους αντιπροσώπους „.
Θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε το εμπορικό σήμα «Atiker» στο μέλλον με τη δύναμή μας, με το προσωπικό που μας πιστεύει, με τους πελάτες μας και με τους αντιπροσώπους μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ // Mehmet Ali Atiker
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ // Ömer Atiker